Sträckan

 

Ny vacker och lättlöpt envarvsbana 2021 – start och mål vid slottet!

2021 kommer sträckan att vara densamma som var tänkt 2020, ett varv med start och mål vid slottet. Banan 2021 är snabbare än de första åren och höjdmeterskillnaden är mindre än exempelvis Stockholm Marathon. Uppsala Marathon har bara 168 höjdmeter medan Stockholm Marathon har 239. Samtidigt tummar vi inte på vår paroll: 

Uppsalas eget maraton och halvmaratonlopp, där vi sätter upplevelsen främst!

Sträckningen (för Maraton , Halvmaraton och Stafett) är nu spikad och kan granskas här:

Bansträckning 0 – 21 km

Bansträckning 21 – 42 km

Sträckan kommer att vara i enlighet med kartorna/länkarna ovan men med några justeringar beroende på var punkten för starten planeras att placeras. Vi reserverar också oss för eventuella ändringar på grund av omständigheter som vi inte kan påverka, såsom vägarbeten eller trafikomläggning. Därför är det viktigt att du tar del av den uppdaterade kartan som kommer att läggas ut i början av vecka 44. Givetvis är banan korrekt snitslad och skyltad på tävlingsdagen!

När det gäller halvmaraton kommer bansträckningen 2 (21-42 km) att användas med start kl.11.00. Stafettlag börjar samtidigt som maratonlöparna, dvs. kl.09.30. 

 

Schematisk karta 2021

Rulla till toppen