Sträckan

 

 

 

 

 

Ny vacker och lättlöpt envarvsbana 2021 – start och mål vid slottet!

Sträckningen (för Maraton , Halvmaraton och Stafett) är nu spikad och kan granskas här:

Bansträckning 0 – 21 km

Bansträckning 21 – 42 km

 

 

Sträckan kommer att vara i enlighet med kartorna/länkarna ovan men med små justeringar beroende på var punkten för starten planeras att placeras. Vi reserverar också oss för eventuella ändringar på grund av omständigheter som vi inte kan påverka, såsom vägarbeten eller trafikomläggning. Därför är det viktigt att du tar del av den uppdaterade kartan som kommer att läggas ut i början av vecka 44. Givetvis är banan korrekt snitslad och skyltad på tävlingsdagen!
 
När det gäller halvmaraton har vi inte beslutat än vilken av sträckorna vi kommer att använda för det loppet. Det vi kan säga redan nu är att det blir antigen bansträckningen 1 (0-21 km) eller bansträckningen 2 (21-42 km). Vi återkommer med mer information om sträckan och starttid under oktober 2021. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Rulla till toppen